Dit is de privacyverklaring van:

DWG administratieve dienstverlening
Breedweer 40, 1541 AC Koog a/d Zaan
Tel: +31 (0)75 631 4185
E-mail: jmeijn@dwgonlin.nl

Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens
verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft
als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DWG administratieve dienstverlening verwerkt persoonsgegevens over u
doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan
ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Kopie ID bewijs
- IBAN rekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld
door gebruik te maken van de portal van NMBRS of gelijksoortige
applicatie voor een gecontracteerde dienst.

DWG administratieve dienstverlening verwerkt in een aantal gevallen de
volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

- Gezondheid
- Foto
- Burgerservicenummer (BSN)

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jmeijn@dwgonline.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

DWG administratieve dienstverlening verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Zodat wij contact met u kunnen opnemen.
- Het afhandelen van betalingen
- Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (financiële en personele diensten)
- DWG administratieve dienstverlening verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiften.

Geautomatiseerde besluitvorming

DWG administratieve dienstverlening neemt geen verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we gegevens bewaren

DWG administratieve dienstverlening zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

DWG administratieve dienstverlening verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om onze wettelijke taken te kunnen uitvoeren, kan het nodig zijn om gegevens te delen met andere partijen (derden). Dit kan zowel binnen Nederland zijn als binnen de Europese Unie (EU). Of soms ook daarbuiten. Als wij uw gegevens buiten de EU delen, informeren wij u daar apart over.

In kaart brengen websitebezoek

DWG administratieve dienstverlening gebruikt geen cookies voor andere doeleinden dan strikt noodzakelijke.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

DWG administratieve dienstverlening zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

DWG administratieve dienstverlening neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jmeijn@dwgonline.nl.

DWG administratieve dienstverlening heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Meer informatie aanvragen

DWG biedt u de service en resultaten waar u blij van wordt. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen of wilt u gelijk een afspraak maken. Maak vrijblijvend een afspraak met onze adviseurs.

Maak een afspraak

Waarom kiezen voor DWG?

Al vele kostenbewuste ondernemers hebben baat bij de uitstekende diensten en adviezen van DWG.

+

Kwaliteitswaarborg Register Belastingadviseurs

Doordat wij lid van deze beroepsorganisatie zijn, voldoet DWG bewezen aan strenge eisen op het gebied van betrouwbaarheid, deskundigheid en onafhankelijkheid.

+

Fiscaal Advies dat u veel oplevert

DWG geeft u graag de juiste adviezen en ondersteuning bij de uitvoering ervan.